• aangifte

Differente verzorgd ook de particuliere belastingaangifte. De kosten hiervoor bedragen € 75 (inclusief BTW). In het geval van gehuwde of samenwonende partners wordt hiervoor een gezamenlijke aangifte gedaan. Indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven bezoeken ik u thuis om de aangifte in orde te maken.

 

Voor de aangifte zijn de volgende stukken nodig die gescand of per post kunnen worden aangeleverd (kopieën):

 • de uitnodiging tot aangifte van de belastingdienst (alleen voor nieuwe klanten)
 • de jaaropgaven van beide partners
 • de jaaropgaven van de hypotheek / eventuele notarisafrekening bij verhoging of wijziging van de hypotheek
 • de actuele WOZ-waarde van de woning, ontvangen in januari van het voorgaande jaar (zie aanslag onroerende zaak belasting)
 • overzicht van de in het belastingjaar toegekende en uitgekeerde (of betaalde) Voorlopige Aanslag
 • betaalde voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet over het belastingjaar
 • niet-vergoede ziektekosten als medicijnen, steunzolen, gehoorapparaten, rolstoel, tandarts, fysiotherapie, homeopathie, verpleging, dieet, woningaanpassing, vervoer enz...
 • opgave van banktegoeden en beleggingen (indien het totaal boven de vrijstelling uitkomt)
 • ontvangen of betaalde allimentatie ex-partner (indien van toepassing)
 • betaalde lijfrentepremie (indien van toepassing)
 • studiekosten / giften per bank (indien van toepassing)

Overige benodigde gegevens zullen telefonisch worden doorgenomen!

 

U kunt alle stukken in een enveloppe zenden aan:

Differente
Stelmaker 30
9502 KA Stadskanaal

 

Als u de stukken kunt scannen mogen ze ook per mail aan mij worden gezonden!
U kunt voor het mailadres "Contact" raadplegen bovenaan deze pagina.

Ik zorg ervoor dat de aangifte tijdig wordt verzonden en u krijgt vervolgens een afschrift thuis gestuurd met een factuur.

Contactformulier

 

Gert Dorant
Differente